O FIRMIE

SKLEP INTERNETOWY

KATEGORIE PRODUKTÓW

Informacje o nowościach

« lista atykułów »

ArtykułFerroxcube - przegląd nowych materiałów ferrytowych

Firma Ferroxcube wprowadziła w ostatnim czasie kilka nowych materiałów ferrytowych, mających sprostać wyzwaniom stawianym przez aplikacje z mocno rozwijających się rynków: nowoczesnego oświetlenia, zielonych energii i samochodowego (w tym samochodów elektrycznych). W nowych obszarach stawiane są coraz wyższe wymagania dotyczące sprawności energetycznej. Pozostające poza kontrolą warunki klimatyczne zmuszają do utrzymania dobrej sprawność energetyczną w szerokim zakresie temperatur, w czym tradycyjne ferryty nie są dobre. Stąd miejsce dla nowoczesnych materiałów ferrytowych.

Rozwój widać w bardzo popularnej rodzinie materiałów do przetwarzania mocy 3C90 (i podobnych). Dostępne od lat ferryty miękkie z grupy 3C90, jak 3C91, 3C94/3C96 i 3C93 zoptymalizowano na określoną temperaturę - odpowiednio 60, 100 i 140'C. W takiej temepraturze straty własne rdzenia są najmniejsze, dwu- a nawet trzykrotnie niższe, niż dla temperatur odległych od optimum. Zakres optymalnych temperatur nie jest szeroki. Dlatego powstały nowe "wszechtemperaturowe" materiały 3C95 i 3C97, dla których temperatura pracy ma daleko mniejsze znaczenie.

Materiał 3C95 zachowuje niskie straty własne w zakresie temperatur 0-140'C ale lepiej zachowuje się w niższych temperaturach, gdzie dorównuje lub przebija parametry materiałów starszej generacji, nawet w okolicy ich optimum.

Materiał 3C97 lepiej zachowuje w wysokich temperaturach i może pracować do 160'C.

Materiał 3C98 to z kolei poprawiony materiał 3C96, dotychczas najlepszy z materiałów optymalizowanych na 100'C. Jego straty własne w okolicy optymalnej temperatury są mniejsze o kilkanaście % w porównaniu do 3C96. Jednocześnie znacznie poprawiło się zachowanie w niższych temperaturach. W efekcie 3C98 jest niemal "wszechtemperaturowy" i z rekordowo niskimi stratami dla 100'C.

Więcej o nowościach materiałowych czytaj w artykule technicznym.

« lista atykułów »