O FIRMIE

SKLEP INTERNETOWY

KATEGORIE PRODUKTÓW

Informacje o wydarzeniach

« lista atykułów »

Artykuł2006 Precision Analog Applications Seminar-Europe

W imieniu firmy Texas Instruments mamy przyjemność zaprosić na seminarium poświęcone aplikacjom, w których dokonuje się precyzyjnych pomiarów parametrów. Seminarium odbędzie się 6.10.06 w Warszawie. Osoby zarejestrowane po 22.09 muszą wnieść opłatę za udział w wysokości 99 Euro.


Tematyka seminarium obejmować będzie aplikacje w których dokonuje się precyzyjnych pomiarów parametrów. Zaprezentowane zostaną popularne aplikacje ze wskazaniem ich krytycznych elementów. W czasie zajęć przedstawione zostaną użyteczne narzędzia i metody wspomagające projektowanie.


Przykładowe aplikacje:

- system zdalnego nadzoru, z monitorowaniem prądu i napięcia; termopary;
- multipleksowane systemy akwizycji danych – optymalizacja toru sygnałowego dla uzyskania najwyższej wydajności;
- pomiary czujnikami w układzie mostka – ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zagadnień występujących w tego rodzaju pomiarach, bez względu na wartość mierzoną.

Szersze informacje:


Pierwsza aplikacja dotyczy zdalnego pomiaru zjawisk fizycznych. Omawiane będą cechy czujników a także sposoby formowania uzyskiwanego z nich sygnału tak, by przygotować go do dalszej cyfrowej obróbki.

Kolejnym tematem będą termopary – szczegółowe zasady ich działania. Ten popularny element termoczuły jest szeroko stosowany, lecz często traktowany przez konstruktorów w sposób bardzo pobieżny. Ta część pozwoli lepiej poznać często powtarzane (a mylne) informacje z nimi związane a także prawidłowe sposoby obróbki sygnałów uzyskanych z termopar.

Systemy gromadzenia danych mające pobierać informacje z wielu czujników lub innych źródeł mogą być realizowane na dwa sposoby. Czy należy użyć oddzielnych przetworników dla każdego sygnału czy wielokrotny przetwornik do którego podłączone są różne czujniki? Jakie są konsekwencje użycia przetworników delta – sigma w systemach multipleksowanych? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź w trzeciej części seminarium.

W ostatniej części będą omówione pomiary przy użyciu mostków pomiarowych – zarówno w pomiarach temperatury, jak i ciśnienia czy wagi. Będzie można poznać zagadnienia związane z pomiarami mostkowymi a także zasady doboru przetworników, filtracji i metody obróbki sygnału. Omówiony będzie referencyjny projekt pomiaru wagi opracowany przez inżynierów aplikacyjnych TI.

Seminarium zostało przygotowane przez zespół inżynierów aplikacyjnych Texas Instruments: Anderson Russell, Michael Ashton, Rick Downs i Thomas Kuehl.Szczegółowy program

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 11:00 Zdalne systemy pomiarowe (omówienie programów TINA, FilterPro)

- zdalne pomiary parametrów fizycznych
- charakterystyki czujników
- dopasowywanie sygnałów uzyskanych z czujników

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15 - 12:00 Termopary

- zasada działania;
- jak stosować termopary?;
- formowanie sygnałów uzyskanych z termopar.

12:00 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:30 Wielokanałowe systemy gromadzenia danych – mieszanie sygnałów, współpraca z przetwornikami SAR

- wyzwania związanie z pomiarem wielu sygnałów;
- kilka przetworników ADC czy jeden z multipleksowaniem?
- zagadnienia związane z przetwornikami delta – sigma pracującymi w układzie multipleksera;
-wytyczne dla konstruktorów.


14:30 - 14:45 Przerwa

14:45 - 15:30 Wielokanałowe systemy gromadzenia danych – inne podejście, projektowanie PCB

- zalecenia do projektowania obwodów drukowanych
- minimalizowanie szumów pomiaru;
- uzyskiwanie dużej precyzji.

15:30 - 16:30 System pomiarowy w układzie mostkowym.

- mostkowe systemy pomiarowe
- połączenie mostków z ADC
- formowanie sygnału wyjściowego z mostka.

Formularz rejestracyjny

Więcej informacji udziela dział handlowy - kontakt

« lista atykułów »